Про садочок


А наш дитсадочок «КОЛОСОЧКОМ» зветься, Бо в дитсадочку всім весело живеться. Вихователі в садочку, як мами рідненькі. Наші няні молодці, моторні, справненькі. Гарні спонсори у нас - нас вони не забувають, Діти вдячні їм за це, радо їх вітають!

Get Adobe Flash player

Звіт

дирнктора ЗДО «КОЛОСОК»

Владиславської  сільської  ради

перед педагогами та батьками.

(2018-2019 навчальний рік)

Коритник Валентини Петрівни. 

 

Шановні присутні!

      Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність завідувача на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН  України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітуватися перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ДНЗ  «Колосок» .

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом ДНЗ  «Колосок» , Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори  колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

У період між загальними зборами діє рада ДНЗ, діяльність якої регулюється статутом.

Отже до складу органів самоуправління навчального закладу входять:

Батьківські комітети груп.

Профспілковий комітет.

Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Комісія з ОП та ТБ.

Пожежно-технічна комісія.

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. В колективі створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. В роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й надаються різні варіанти рішення. З них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала. Ставлення до людей – шанобливе; вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Управлінські рішення та дії у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань; на:

 1. укладення та прийняття колективної угоди;
 2. створення мережі, комплектування  груп;
 3. складання бюджетного запиту на рік;
 4. організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5річного віку та обліку дітей у селі;
 5. організацію роботи консультативного центру для батьків 5-тирічок, які не відвідують дошкільні заклади;

Разом з колективом постійно працюю над створенням позитивного іміджу нашого закладу.

Колектив ДНЗ «Колосок»  це здорова сім’я працівників-однодумців, які підтримують, цінують і поважають кожного з дітей.

В ДНЗ «Колосок» є три вікові групи: 2 молодша, середня, старша.

Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості педагога і дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, оздоровлення хворих дітей.

Впродовж 2018-2019 навчального року заклад № 10 працював за п’ятиденним, десятигодинним режимом).

В поточному році в ДНЗ було 56 дітей дошкільного віку. Розподіл дітей в групи здійснювався за віковими ознаками.

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

 

         Продовж звітного періоду колектив працював стабільно. Протягом року плинність кадрів була незначна.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Завдяки оптимальній розстановці кадрів та створенню у закладі позитивного мікроклімату не було звільнено жодного педагогічного  працівника.

Щорічно проводиться в ДНЗ атестація педагогічних працівників, медичного персоналу та працівників кухні.

Сьогодні, як ніколи, гострою, є проблема запровадження нових технологій навчання та виховання, тож просто неможливо стати фахівцем без вивчення найновіших набутків науки і практики.

         Під моїм керівництвом методична служба ДНЗ протягом року вела плідну роботу з педагогами щодо підвищення рівня їх фахової майстерності.

Метою методичної роботи було поглиблення знань, розширення кругозору та використання ІК технологій в роботі з дітьми.

На 2018-2019н.р. педагогічний колектив визначив для себе шляхи реалізації в розв'язанні проблемного питання: «Формування інтегральної цілісності здоров’я особистості через створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини, варіативності використання оздоровчо – профілактичних та інноваційно - освітніх технологій».

. Використовувати інноваційні підходи до здоров'язбереження дітей в системі фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ в рамках створеної здоров’язберігаючої моделі «Школа сприяння здоров’ю».

Методичною службою були заплановані та проведені різноманітні колективні, індивідуальні та групові форми методичної роботи. З них: теоретичні семінари, семінари-практикуми, круглі столи, консультації для різних категорій педагогів, робота творчих груп тощо.

Проведені форми роботи були спрямовані на підвищення професійного рівня педагогів, що сприяло реалізації диференційованого принципу в організації роботи з підвищення компетентності педагогів.

.

мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку методом наочного моделювання та мнемотехніки». Вихователем-методистом Погребняк Н.С. були надані педагогам рекомендації щодо облаштування в групах раннього віку сенсорних куточків, рекомендації щодо використання ІКТ, технічних засобів навчання в ДНЗ. Цей матеріал допоміг вихователям у створенні куточків з пісочної терапії.

Протягом навчального року були проведені конкурси психолого-педагогічних проектів «Мій родовід», «Розмовляй красиво, дитино!», «Здорова дитина в сім’ї та родині».

Заняття в сенсорній кімнаті дозволили стимулювати зорову, слухову, тактильну модальність і використовувати цю стимуляцію тривалий час, оскільки в даних умовах використовується масовий потік інформації на кожен аналізатор і сприйняття стає більш активним. Поєднання різних стимулів: світла, музики, кольору, запахів, тактильних відчуттів різнобічно впливає на психічний і емоційний стан дитини: як заспокійливий, розслаблюючий, тонізуючий, стимулюючий, відновлюючий. В ході цих занять та проведених різноманітних видів діяльності, діти почували себе розкуто, були більш емоційними. Вони краще сприймали та вирішували різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідали на запитання, мали можливість самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювали свої судження.

У закладі діє система оздоровчих та фізкультурних заходів, яка включає в себе: систему рухового ігротренінгу протягом дня, фізкомплекси на свіжому повітрі, пішохідні переходи, дні здоров'я, загартовування, ранкову гімнастику. Вся система відображена в перспективному плануванні вихователів, що дало змогу останнім більш детальніше планувати свою роботу протягом дня, скоректована робота з проведення ранкової гімнастики.

На виконання завдань з ОБЖД педагогами велась цілеспрямована, планомірна робота. В ДНЗ був створений план заходів щодо проведення «Місячника знань безпеки життєдіяльності дитини», який проведено у повному об’єму у відповідності з планом його підготовки та проведення. Для вирішення поставлених завдань з дітьми були проведені тематичні дні:

«Один вдома», з метою закріплення правил поведінки вдома,  під час розмов по телефону, на вулиці, в незнайомих місцях;

«Пожежна безпека», з метою знайомства вихованців з пожежною безпекою у побуті, засобам її запобігання та усунення;

«День лікарських та отруйних рослин», з метою формування та закріплення знань про лікарські та небезпечні для здоров’я отруйні рослини;

«Дозвілля дитини», з метою ознайомлення дітей з небезпечними предметами, які є вдома та на вулиці;

«Безпека на дорозі», з метою закріплення правил дорожнього руху.

З метою формування знань з безпеки життєдіяльності у дітей вихователями використовувалось ІКТ: перегляд пізнавальних мультфільмів «Уроки тітоньки Сови», презентації з пожежної безпеки. Вихователями з образотворчого мистецтва  була проведена виставка малюнків та поробок на тему: «Народна служба порятунку – 101».

 Спираючись на бажання дітей пізнавати оточуючий світ, та знаходити шляхи безпечної поведінки в оточуючому світі музичним керівником Л.П Котолуп  показала лялькову виставу «Один вдома». Вихователі груп провели лялькову виставу на тему: «Про вогонь нам треба дбати, з ним не можна жартувати».

У закладі існує постійно діючий куточок з безпеки життєдіяльності, де розміщений матеріал на протипожежну тематику, з правил дорожнього руху, та небезпеку під час дозвілля. Для батьків у всіх інформаційних куточках груп були оформлені папки, ширми з інформацією, пам’ятки про безпеку життєдіяльності дітей. З батьками проводилися бесіди, анкетування, консультації на тему: «Наодинці вдома», «Дитина та вулиця». «Дозвілля дитини». Разом з дітьми батьки малювали, або робили аплікацію з складання схем-маршрутів безпечного руху до дитячого садочка та у зворотньому напрямку (до місця проживання), приймали участь у виставці малюнків щодо попередження ДТП. Таким чином, педагоги здійснювали формування навичок безпечної поведінки разом з батьками, щоб попередити безпеку дітей, навчали їх, як діяти в тих, чи інших ситуаціях заради збереження фізичного та психічного здоров'я дітей.

З метою підвищення теоретичних знань у педагогів з арт-терапії, щодо впровадження у процес життєдіяльності дітей оздоровчих інноваційних технологій терапевтичного спрямування: сміхотерапії, піскової терапії, казкотерапії, музикотерапії, ізотерапії та плануванню роботи з дітьми в сенсорній кімнаті вихователям були проведені теоретичний та практичний семінари на тему: «Арт-терапія, як засіб зміцнення психологічного здоров’я дошкільників (сміхотерапія, пісочна терапія)», «Використання арт-терапіі, як одного із дієвих засобів оздоровлення дітей

Формування у дитини свідомого ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров'я вимагало постійного формування активної позиції по відношенню до власного здоров'я, тобто усвідомлення здорового способу життя, негативного ставлення до шкідливих звичок. Ці питання вирішувались в повсякденному житті, в різних видах діяльності: ігрових заняттях з валеології, бесідах, спостереженнях, читанні художньої літератури, в різних видах ігор, в тому числі інтерактивних та комунікативних. А також, завдяки створеній системі проведення днів здоров’я: 1 раз на місяць на кожній віковій групі. Система включає в себе різну тематику днів здоров’я протягом року, наприклад, «Твоє здоров'я в твоїх руках», «Щоб зими нам не боятись, будем разом гартуватись», «Гігієна - запорука здоров’я і краси», «Хто зі спортом міцно дружить, про здоров’я той не тужить» та інші. План Дня здоров’я включає в себе різні форми роботи з дітьми: ігри-заняття з валеології, вірші, загадки, прислів’я, різні види діяльності з засвоєнням навичок здорового пособу життя, розваги, рухливі ігри, естафети. Всі режимні моменти протягом Дня здоров’я пронизані здоров'язбережувальними та здоров'яформуючими технологіями.

Систематична співпраця з батьками забезпечує збереження та формування здоров'я, захист життя всіх учасників освітньо-виховного процесу: дітей, педагогів, батьків тощо. Усвідомлення дорослими визначеного змісту понять, які стосуються дитячого здоров’я, дає змогу осягнути величезне значення належних здоров’язбережувальних умов життя дитини як в навчальному закладі, так і в родині. Результатом спільно проведених заходів є зацікавленість батьків діяльністю дітей в навчальному закладі, а також залучення їх та дітей до здорового способу життя. Батькам були надані рекомендації щодо використання простих прийомів масажу для спини та ніг з метою укріплення м’язів.

В закладі створені сприятливі умови для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, сформовані її життєві компетентності. Педагоги розвивали у дітей обдарування, мотивували їх до навчання через забезпечення наступності та особистісно-орієнтованого, діяльнісного підходів в навчанні, системного психолого-педагогічного та соціального супроводу навчально-виховного процесу.

Колектив нашого закладу продовжує працювати над завданням забезпечення наступності в роботі ДНЗ та початкової школи. Метою цієї співпраці було створення сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, формування її життєвих компетентностей, розвиток обдарувань, мотивування до навчання через забезпечення наступності та особистісно-орієнтовний, діяльнісний підхід у навчанні. Співпраця педагогічних колективів здійснювалась через:

- ознайомлення вчителів і вихователів з планом спільної роботи школи і ДНЗ;

 • ознайомлення вчителів і вихователів із нормативно-правовою базою яка регулює роботу школи та ДНЗ;
 • проведення Круглого столу «Використання інформаційно-комунікативних технологій з метою формування мотивації до навчання»;
 • проведення для вчителів виставки психолого-педагогічної літератури з питань виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • взаємовідвідування занять, уроків;

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою. Допомога батькам вихованців здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: керівником закладу, вихователями груп, медичними працівниками. Робота з батьками проводилась у формі групових та індивідуальних усних і письмових консультацій, телефонних консультацій, бесід, анкетування, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у закладі. Це перегляд та участь батьків в дитячих святах, розвагах, проведення спільних спортивних розваг та свят, виховних заходів; дні відчинених дверей. Застосовувались засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки з папками - пересувками, фотовиставки, виставки психолого-педагогічної літератури тощо). Традиційно для батьків організовувались виставки робіт дітей з ручної праці, зображувальної діяльності.

Найбільш поширена і затребувана форма роботи з сім’єю у закладі це -батьківські збори. Вони проводились за тематикою та графіком проведення, встановленим додатком до річного плану ДНЗ. У цікавій формі вихователі пропонували батькам обговорювати матеріали щодо розвитку дошкільників, пропонували поділитись власним досвідом.

У навчальному році на виконання річного плану ДНЗ, Програми розвитку ДНЗ педагоги продовжили роботу за інноваційною технологією з теми: «Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого та дитини» Педагоги були залучені до використання психолого-педагогічних проектних технологій у фізкультурно-оздоровчій роботі (конкурс психолого-педагогічних проектів «Здорова дитина в сім’ї та родині»), мовленнєвій діяльності (конкурс психолого – педагогічних проектів «Навчуся гарно розмовляти», «Мій родовід». Результатом даних проектів стало спільне з батьками облаштування спортивних куточків в групах, доповнене нестандартним обладнанням, облаштовано ігрові майданчики, «Острів здоров’я» з нестандартним обладнанням, «Стежинки здоров’я» з казковим дизайном, розбито клумби та висаджено лікарські трави.

Відповідно вимогам сьогодення в дошкільному навчальному закладі діє система оздоровчих та фізкультурних заходів, яка включає в себе: систему рухового ігротренінгу протягом дня, фізкомплекси на свіжому повітрі, пішохідні переходи, дні здоров'я, загартовування, ранкову гімнастику.

ДНЗ забезпечено як стандартним (ребристі дошки, масажні гумові килимки) так і нестандартним, виготовленим педагогами та батьками, обладнанням (килимки з нашитими ґудзиками, кришками, войлочні та паралонові сліди, масажні доріжки з каштанів, махрові рукавички для обтирання тіла, морська сіль та інше). Відповідно до індивідуальних особливостей, перенесених хвороб для окремих груп дітей використовуються спеціальні загартовуючи комплекси. Систематично проводиться провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі, різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої роботи.  Проведена робота сприяла укріпленню організму, опірності простудним захворюванням та корекції постави та плоскостопості

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства Охорони здоров’я  України від 17.04.2006 року № 298/227

Вартість харчування дитини дошкільного віку становить в середньому 25грн., Батьки  несплачують коштів.За харчування сплачує Владиславська с/р.

Безкоштовно харчуються діти пільгових категорій:

Харчування в ДНЗ здійснюється за єдиним меню. Для дітей, маючих довідку від лікаря організовано дієтичне харчування.

Виконання натуральних норм харчування за 2018-2019 навчальний рік по всіх основних продуктах (м'ясо, масло, риба, овочі, соки, крупи, цукор) становить 78%.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та під час  процесу приготування їжі і зберігання продуктів харчування.

З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу, як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу

Регулярно проводяться інструктажі з працівниками закладу. У приміщеннях закладу розміщено кілька стендів з охорони праці та безпечній поведінці дітей. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при завідувачі

Вивчаючи стан травматизму серед вихованців, можна відзначити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов виховання. В ДНЗ розроблено низку заходів щодо попередження травматизму дошкільників та всіх учасників навчально-виховного процесу.

Згідно циклограми адміністрацією та медичними працівниками ведеться контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, за виконанням інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей та працівників.

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ  ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 Протягом 2018-2019 н. року до завідувача ДНЗ письмових звернень не було.

Найчастіше звертались громадяни з питань:

 • працевлаштування та інші питання трудової діяльності, в тому числі з питань нарахування та виплат заробітної плати;
 • про надання допомоги в оформленні дітей дошкільного віку в ДНЗ чи переведення до іншого навчального закладу;
 • про переведення дитини в іншу групу;

тощо.

 

ДНЗ «Колосок» знаходиться на балансі Владиславської сільської ради.

Одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль поступово поповнюються новими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками та двірниками. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Під час ополювального сезону у  нас поламався  газовий котел, ми звернулись за допомогою до ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» у придбанні нового котла  нам допомогли терміново, за що  ми вдячні голові правління Жукотанському О.В

ПАТ ЗВКК также допомогло нам у придбанні  копірувальної техніки,

та закупило  матеріал для ремонту опалювальної системи ,придбало дітям новорічні подарувнки.

СТОВ «Зоря» закупило на газову котельну розширювальний бачок.

Підприємець Поливаний О.В. подарував ДНЗ електроутюг.

Владиславська с/р забезпечила ДНЗ красками для внутрішнього  і зовнішнього ремонту.

Батьки допомогли нам облаштувати сольову кімнату.

Наш заклад користується попитом серед батьків.

Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання - створення умов, парціальних програм  для виховання та оздоровлення наших дітей

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-завідувач» до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату В. Сухомлинського «Без наукового передбачення, без уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, виховання перетворилося б у примітивний догляд, вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у знахарство. Необхідно науково передбачити у цьому суть культури педагогічного процесу, і чим більше такого вдумливого передбачення, тим менше несподіваних нещасть».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.